şurda güneşe ne kaldı 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.