alelâde 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

      fakat şöyle benzer şeyler bulduk:

        . alel
        . alel çifti
        . alelekser
        . alelinfirad
        . alelusul