atın iyisine doru yiğidin iyisine deli derler 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.