batı düşüncesinde büyük değişme 


      aradk, lakin pek bir balk bulamadk.