feryâd-i ebkem 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

      fakat şöyle benzer şeyler bulduk:

        . feryad eder vakti seher
        . feryada gücüm yok
        . feryadı isyanım
        . feryal öney
        . feryat