huzur isyandadır 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

      fakat şöyle benzer şeyler bulduk:

        . huzun kovan kusu
        . huzunlu gurbet
        . huzunlugurbet
        . huzunsari
        . huzur