mürteci sözlük » insan gerçekten hayret ediyor - her şey aslına rücû eder

insan gerçekten hayret ediyor 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

      fakat şöyle benzer şeyler bulduk:

        . insaf
        . insaf etmekten cenk etmeyi unutan yumuşak müslümanlar
        . insaflı kapitalist patron
        . insafsız
        . insafsız kapitalist patron