kendinde veya kendisi için 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

      fakat şöyle benzer şeyler bulduk:

        . kendi
        . kendi adına bakınız veremeyen yazar
        . kendi adına konuş
        . kendi alfabesini hazırlamak
        . kendi ayakları üzerinde durmak