nakş-ı dil valide sultan 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.