namık kemal 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.