ne aspirin ne sovyet  

başlık içinde ara
 1. ismet özel'in tek mısralık uzun şiirlerinden biri.

  Hangi kitap yazıyo
  Men sevem eller ala

  Kaptırıldıkları şey mütemadiyen kiracı bulurum avuntusudur ya işte
  tamı tamına o bütün derdi kaskatı bir dinamo temin edemezsem
  ölürümde dondurulan güç var ya işte tamı tamına onun sıhhatini ispat
  etmesine umulmadık bir katkı sağladığı için Niyazi Sayın'ı Acapulco'da
  ağırlamak senaryosu hazırlıklarının gişe beklentisine tanınan imtiyazı
  ön sıraya çekmekten ziyade Pentagon ağırlıklı üretim çevrelerince göz
  önünde tutulmaya münhasır Bach çalıp göbek atmak tavrı bir çıtçıtmış
  gibi değil de bir pıtpıtmış gibi algılandığında ki hiçbir araştırma
  şimdiyedek karşımıza başka türlü algılandığına veya algılanabileceğine
  dair herhangi bir emare çıkarmadı işi mazeret merdivenine gözünü
  dikmeye tevessül etmeden yüklendiğine kanaat getirilen mirastan
  mahrum kaçağı ayazın alnına bırakılmış küle siyme yarışından sağ
  çıkacağı ihtimalini hep akılda tuttuğumuz bir esmere rağmen koçulur
  vasfıyla sahile indirdiyseniz sizi öksüz çobanın selâmını almaktan
  melankolinin canıtez esintisinde eziliş boğuntusu şahsına vız gelip tırıs
  gittiğinden olsa gerek yine mi iş başa düştü daraltısıyla törende
  meslastikli bulunma bezginliği muvacehesinde bin dereden su getirme
  kurnazlığına sapma ihtiyacı duymaksızın kurtaran bindallı taklidi
  naylon çaputu sıradanlığı bahane ederek çalım satma vasıtası şekline
  soktuğuna dair beyhudelik ezikliğine mensup ne yapsak içimizden
  atamadığımız fosilleşmiş yeni yetmelerden hangisinin eliyle olursa
  olsun önünüze öd kopartıcı bir süratle adeta bir harita paftası gibi
  açılıveren fermandan bozma itirafnameyi tasnifinizde barok çağın çok
  sık rastlanan höpürtülerini aratmayacak üsluptaki çekicilikle
  mahremiyet babına dahil etmeniz tel'in olunduğunuz haberinin sadece
  takbihe uğramak talihsizliği yolunda tefsir edileceğinden benim adam
  boyunu aştığı bence bittecrübe sabit o iki metre derinlikteki aklığıyla
  körleştiren kar çölünün sathında kilometrelerce yürürken ruzveltlerimin
  altına mı üstüne mi diyeceğimi bilememe aczine düşmüşlüğümle
  takındığım Norveç malı hediğin inatla ruhuma gerek rahatta ve gerekse
  esas duruşta ne iğfale ne tahrike meydan verme ehliyetine sahip
  seyreltide tesir edişine bir pay tanıyarak neyi nerede hangi kesafetin
  dolandırıcılar nezdinde taklidiyle vakit kaybetmenin kaş yaparken göz
  çıkarmak kontenjanı kabul edilen ziynet takdirine eş tutarcasına tahsil
  etmiş olursak olalım yayla bulutlarındaki pembelik yaylacıların güğüm
  gürültülerine çıngırak anlamı vermek aşkına beşerin tasavvur sahasında
  hilkatin fevki diye bir mefhum yer alamayacağı istikametindeki itikadım
  nispetinde müteşabih telâkki edildiğinden şüpheye mahal yoktur. Hayır,
  bin kere hayır! Bırak fısk dolu âyinlerinizin bahşettiği imkân nispetinde
  kasvetin alâyişini sabah akşam körüklendiği tapınaklarınızın kenar
  avlusunu süpürme fikrini aklımdan geçirmek mücavir semtlerinden bile
  geçmedim kendinizden geçerek birbirinize neler yaptığınız o yerlerin.
  Allah tez zamanda belânızı versin. Siz ikiniz nacağı kıracak kadar
  öfkemi kabartanlardan olmayacaksanız yine mutlaka sizlerden biri
  olacaktır. Kabar istediğin kadar istediğin sıklıkta kabar gelmez bunun
  bir pörsüdüğü vakit diyen dayak yememiş besbelli. Öfkenin kabarması
  seferberliğin arifesindeki pandispanyanın kabarmasından bile dudak
  büktürücü küçüklükte bir manzaranın ihmale gelir parçası artık. Ayrıntı
  değil parça. Paça. Bana dökmeci sıkmacı palangacı ecirci sabırcı
  zannıyla muameleniz muhtemel ünsiyeti tebahur ettirdi. Beni söğüşleme
  teşebbüşlerinizdeki tırtıkla cidden incindiğim halde hangi cehennemden
  yolunuzu buluyorsunuz diye bir Allah'ın günü gelip size sormadım.
  Buna mukabil aranızdan biri gelip münasebetsizce çarpar korkusuyla
  aldığım tedbirler her Allah'ın günü canımı burnumdan getirdi. fiehrin
  ablak kesimlerini görmezlikten gelinemeyecek miktarda biperva
  kapladığınız az gelmiş sanki de zeytinyağı timsali üste çıkıp ne günlere
  kaldık deme şirretliği gösterirseniz herbirinizin ağzını carttadak
  yırtarım. Ne yani elbette postallı elbette palaskalıyım. Sayısı hiç önemli
  değil size çok hayatta kaldığınız her bir gün. Hayattan şikâyetiniz
  dayanılmaz bunalımlardan beter işkencelere sürüklenmek diye
  dillendirilmişse size az. Adam olmak diye bir şey kaldı mı ki sizi
  lunaparka sürükleyen bira kokusu uzun taşkınlığıyla Vistül ırmağı
  görüntülerini vahlanan kaşıntılarınıza ilâve edip Polonya Lehistan
  adıyla anılırken mazi mazısını sıkıp suyunu çıkarmayı kimlik endişesi
  tahtında üst beni bene bende benden kondursun. Faaliyetine ispirtoyla
  başlayan gazocağının kısık ateşinde pişip dünya kadar masraşa önünüze
  konan yemeklerin tel dolapta ekşimesine bir perspektif getirmeyenlerin
  özür beyanı öyle arabesk öyle kalleştir ki neşrettikleri ter kokusunu ha
  ifadenin gücü ha gücün ifadesi biçiminde dayatmaları arabeskin
  dûnunda kaleşnikofun kuburundadır. Zaten zırt pırt görevdi izindi tatildi
  rapordu nikâhdı sünnetti cenazeydi yok bilmem daha neydi deyip neyse
  artık fazlasını aklımızda yer ettiğine rağbetle mutlaka kelimelere
  dökmek hepimiz için bir boşvermecilik nişanesi olacaktır. fiartların bir
  yanda kelimelerin ise diğer yanda olduğuna dair haberi yıldızlarına
  bakarak ve onların barışıklığı hiçbir zaman tatmadıkları dikkatini
  vakıadan esirgemeyerek doğrulayacaksınız. Geçimsizliğe hangi taraf
  sebep oluyor sorusuna dalmadıkça ikisinin de size bir-ki bir-ki bol bol
  nefes aldırmakla kalmayıp ne yere ne de zamana aldırıp hayat öpücüğü
  furyası yarattıklarına şahit olacaksınız. Yine de çörek otu ve zerdeçal
  modasıyla âyan olan cumhuru keller ve topallar eşliğine izafe edilen
  yardım yüzünden kızılca kıyamet intibaı uyandıran alaylarca kapı kapı
  gezdirilmedikçe hiçbir temmuz teskeresiyle mücevheri düşürtmez
  gecenin pankreası. Söz şartlara da kelimelere de uzaktır. Söz uzaklaştı.
  Türk ilinde tek başıma sözün uzaklığına tahammül ettim. Rayiha kaldı.
  Buna misafirperverlik değil tahammül denmelidir ve üstüne kiloyla
  değil tane hesabı satılan limonlardan sıkıp yenmelidir. Neden derseniz
  sözün sözü sular seller gibi bilenlerin ölçemediği yedeğe alınamaz
  atmosferik değeri kaybolacak cinsten benzeşimi geceyi geçirmek için
  rayiha bana mülâki oldu. O pürüzsüz o pir ü pak o tiril tiril o sır dolu ısır
  dolu dolu o dişil duruşu o serin işvebazlığı o asude simetrisinin
  davetkârlığı ne demezsin deyimiyle kirlenmemek biraz daha açık
  konuşalım çimdiklenmemek kastı güdüp bende gizlendi. Ne iyi olmuş.
  Ter ü taze. Ye Ye Ye. Her vakit vurucunun hınk deyicisi olmayışını
  kutluyor. Tembel. Kırık mandal durumuna düşmeyişinin kirasını yiyor.
  Tünel fikrini sırf dikkati kaydırmak için ortaya atmadıklarının delili yok.
  Onlar gibilerin analarını bilirim. Nasıl Greta Garbo'nun 1990'da öldüğü
  insana inanılacak şey gibi görünmüyorsa hayaliyle status quo
  sarımsağına sızmayı başaran kasıkların afişini Toulouse-Lautrec'in
  yapışı da olayı kavrayışımızın yön değiştirme boşluğundan bilistifade
  duyarlık alanından kurtuluşun duyarlığına sahip çıka çıka ne kadar
  kendimizden saklarsak o kadar kendimizi içine sakladığımız gayri
  maddi tüm insanlık dinamosunun yerini tutacağı söylentisi güç
  saplantısıyla rekabeti ayarında roman okursam başım göğe mi erecekten
  başka nakarat bilmeyen hüma kuşlarının açıklarını çiçek sulayarak
  giderme hilesine saptıkları nah şuracığa zamanı gelince suratlarına
  çarpmak üzere yazılacağı doğrultusunda sermayeye atfedilen koz hesap
  dışı tutulamaz meyanında istihraçta bulunuşla beraber asla maziden
  ipini koparıp gelmiş demiyeceğim tazının mazılıktan fişek gibi bir
  fırlayışta sözümona facialar süreğini sürecine sabaha kadar sürdükçe
  süzdürdüğü sızma fala aptalın vezne sitayişle attığı taşla bizden hiç
  kimsenin burnunu kanatamadığı bel altı para bezminde vezin
  yüzdürmece karşılaşmaları tazyik hasıl edemeyecek kertede yeni zaman
  boyutu zannına düşmek bildik bilindik bildirik anlatıları alaya almasıyla
  ünlü keçeleşmiş Tarabya'nın asker ressamlardan günümüze kadar şunca
  yağlıboya fosur fosur üstübeç nağme ara nağmeye ara nağme nağmeye
  sündürülerek ilk unutulacak olanın en derin izi çizdiğine belki de asma
  yaprağının su nanesine mülâhazalandırılmasına mahsus bir an var mıdır
  sorusuna iyiden iyiye askıntılık edenlerden en gözü dönmüşünü
  trençkotunun kuşağını basamağa düşürme pahasına şehir otobüsünden
  yuhalanmak korkusu eteklerini ıslatırcasına inmek zorunda bırakışın
  sene-i devriyesinden başka bir şey değildir. Evet, odur. Onun için
  şirketimizin kuruluş daha açıkçası eklemleniş yıldönümünde şampanya
  ikame olunur nobranlığıyla patlattık köpüklü şarapları.
  (zaloglurustem 09/06/2010 00:27 ~ 09/06/2010 00:27)

mürteci sözlük © 2009 |

Mürteci Sözlük hiçbir resmi veya gayri resmi kişi ve/veya kurumla bağlantılı olmayan, kullanıcılarının katılımıyla işleyen bağımsız bir platformdur. Mürteci Sözlük'te yer alan yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Sözlük öndenetim mekanizmasına sahip olmadığından, bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. Bu ortamda yol açabileceği hukuki mahzurlar başta olmak üzere olumsuz bir durumla karşılaştığınızı düşünüyorsanız lütfen iletişim bölümünden Mürteci Sözlük Ekibi ile bağlantıya geçiniz.