nigâr bint i osman 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.