realizm  

başlık içinde ara
 1. umumi fikirleri birer hakikat sayan felsefi görüş. hadiseleri olduğu gibi anlatma ve gösterme gayesi güden san'at çığırı, fikri.
  (there are messages from god 29/10/2009 20:51)
 2. gerçekçilik...batının normali bile izm haline getirmesine örnek bir kavram...sürrealizme de yalancılık(hayalcilik, hatta para-psikolojik) denebilir..zira gerçek üstü diye bir hakikat yoktur...
  (ankebutrb 22/11/2009 16:09)
 3. 19. yy ın ikinci yarısında fransa da gustave flaubert in madame bovary siyle romantizme tepki olarak doğmuş edebi akımdır.. gerçekçilik olarak da bilinir..
  romantizmin öğesi olan duygu ve hayal yerine gerçekler önemsenmiştir.. yazar gerçek hayatın içinden seçtiği konu ve kahramanlar üzerinden tarafsız bir gözle eserini tamamlar..
  dilin kullanımı, anlatımın ve biçimin güzelliği önemsenmiştir.. sanatçı bütünüyle gerçeğe önem verse de sanatı kullanmaktaki amacı toplumu eğitmek değil, sanat yapmaktır..
  eserlerde yazar kendi kişiliğini gizleyerek, yazdıklarında gözlem ve belgeye dayanarak psikolojik tahliller yapar..
  kahramanların okuyucu tarafından anlaşılabilmesi için çevre tasvirlerine önem verilmiştir..
  bu akımın temsilcileri arasında stendhal, honore de balzac, tolstoy, dostoyevski, anton pavloviç çehov, ernest hemingway, john steinbeck, herman melville, charles dickens, gogol, ivan turgenyev, maksim gorki dir..
  Ülkemizde bu akım hem tanzimat dönemi edebiyatı, hem servet i fünun edebiyatı hem de milli edebiyat dönemi romanlarını etkilemiştir.. akımın temsilcileri ise; recaizade mahmut ekrem, samipaşazade sezai, nabizade nazım, halit ziya uşaklıgil, yakup kadri karaosmanoğlu, memduh şevket esendal, reşat nuri güntekin, refik halit karay, sait fak abasıyanık tır..
  (ben 01/05/2010 18:19)
 4. bilinçten bağımsız bir gerçekliğin var olduğunu kabul eden öğreti.
  (efil 23/04/2011 12:20)
 5. kendisinden önceki edebi akımların savunduğu kavramsal gerçekliğe karşı çıkar, savunduğu şey ise olgu gerçekçiliği (factual realizm)dir. tabanında elbette pozitivizm vardır ve naturalizm ile arasındaki tek fark determinist düşünceye bulaşmamış olmasıdır. bu akımda ortaya konan eserler en başta gerçekçi, gözleme dayanan, çağdaş insan ve toplumları konu alan, gerçekleri eleştirel yöntemle aktaran, nesnel ve tasvire dayalı yapıtlardır, ki bu özelliklerin bir bütün olarak en büyük örneğini realizmin kurucusu gustave flaubert vermiştir, madame bovary ile. keza aynı şeyleri stendhal, gogol, balzac ve dostoyevski yapıtları için de söylemek mümkün.
  (tac mahal 12/07/2011 14:13)

mürteci sözlük © 2009 |

Mürteci Sözlük hiçbir resmi veya gayri resmi kişi ve/veya kurumla bağlantılı olmayan, kullanıcılarının katılımıyla işleyen bağımsız bir platformdur. Mürteci Sözlük'te yer alan yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Sözlük öndenetim mekanizmasına sahip olmadığından, bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. Bu ortamda yol açabileceği hukuki mahzurlar başta olmak üzere olumsuz bir durumla karşılaştığınızı düşünüyorsanız lütfen iletişim bölümünden Mürteci Sözlük Ekibi ile bağlantıya geçiniz.