süpermen türk olsaydı pelerinini annesi bağlardı 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.