sınav sırasında bozulan kalem 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.