sağ elden iyilik sol elden kemlik 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.