türkiye bugün gerçek anlamda bir hukuk devleti değil 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

      fakat şöyle benzer şeyler bulduk:

        . türbelere yüzünü gözünü sürmek