teceddüt 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

      fakat şöyle benzer şeyler bulduk:

        . teceddüt
        . tecelli
        . tecelli i etemm
        . tecerrüd
        . tecessüd