tehalük 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

      fakat şöyle benzer şeyler bulduk:

        . tehabb
        . tehafüt ül felasife
        . tehaluk
        . tehalük