ukteyi veren: borboleta 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

      fakat şöyle benzer şeyler bulduk:

        . ukte
        . ukte aç
        . ukte boş
        . ukte dolduran yazar
        . ukte doldurma kuralları