yasa değişikliği ile kenan evren in yargılanması 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

      fakat şöyle benzer şeyler bulduk:

        . yasa
        . yasa değişikliği ile kenan evren in yargılanması
        . yasa tasarısı
        . yasadışı kalp
        . yasadışı şekilde dinlendiği iddia edilen 7000 kişi