mrteci szlk » �ehabeddin s�hreverdi - her ey aslna rc eder

�ehabeddin s�hreverdi 


      aradk, lakin pek bir balk bulamadk.