mürteci sözlük » öğrenciye her halükarda çocuk denir - her şey aslına rücû eder

öğrenciye her halükarda çocuk denir 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.