ölür müsün öldürür müsün 


      aradk, lakin pek bir balk bulamadk.