öyle ve daima 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.