üçüncü halin imkansızlığı 


      aradk, lakin pek bir balk bulamadk.