mrteci szlk » üçüncü halin imkansızlığı - her ey aslna rc eder

üçüncü halin imkansızlığı 


      aradk, lakin pek bir balk bulamadk.