mürteci sözlük » üzerlik yakmak - her şey aslına rücû eder

üzerlik yakmak 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.