ızdırap 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.