şem i ruhuna cismimi pervane düşürdüm 


      aradk, lakin pek bir balk bulamadk.