şeytana pabucu ters giydirmek 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.