mürteci sözlük » �ok sevmek - her şey aslına rücû eder

�ok sevmek 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.