al-i imrân suresi 5 ve 6. ayetler 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

      fakat şöyle benzer şeyler bulduk:

        . al-i cengiz
        . al-i imran suresi 1. ayet
        . al-i imran suresi 2. ayet
        . al-i imrân suresi 10 ve 11.ayetler
        . al-i imrân suresi 12.ayet