başbakanın korumalarının one minute demesi 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.