birbiriyle çelişen atasözleri 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

      fakat şöyle benzer şeyler bulduk:

        . birbenimbirbendimvebirkendim
        . birbirimiz için yaratılmışız
        . birbirinden hazzetmeyen yazarlar
        . birbirine benzeyen ünlüler
        . birbirine laf sokmak