mürteci sözlük » di�imde bir �ey var m� paranoyas� - her şey aslına rücû eder

di�imde bir �ey var m� paranoyas� 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.