1 art�� 1 e��ittir 1 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

      fakat şöyle benzer şeyler bulduk:

        . 1 artı 1 eşittir 1