mürteci sözlük » 80 li y�llar - her şey aslına rücû eder

80 li y�llar 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

      fakat şöyle benzer şeyler bulduk:

        . 80 lerde çocuk olmak
        . 80 lerin sonunda 90 ların başında çocuk olmak
        . 80 li yıllar
        . 80 li yıllar
        . 80 li yıllarda yaşamak