abuzer kaday�f 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

      fakat şöyle benzer şeyler bulduk:

        . abuzer
        . abuzer kadayıf