al sazını sen sevdiceğim şen hevesinle 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

      fakat şöyle benzer şeyler bulduk:

        . al sazını sen sevdiceğim şen hevesinle
        . al sende dursun
        . al senin olsun