mürteci sözlük » al-i imran suresi 1. ayet - her şey aslına rücû eder

al-i imran suresi 1. ayet  

başlık içinde ara
 1. Âl-i imrân suresi 1.ayet.
  bismillâhirrahmânirrahîm.
  elif. lam. mim
  ......................
  anladığım;
  çoğu mekke'de nazil olan yirmi dokuz sûrenin başında ya bir âyet ya da bir âyetin başlangıcı olarak, kelime oluşturmayan bazı harfler yer almakta olup bunlara hurûf-ı mukattaa (ayrı ayrı harfler) denir. bunlar arap alfabesinin on dört harfidir ve bazı sûrelerin başında tek harf olarak, bazılarının başında ise bir­den fazla harfin yan yana dizilişi şeklinde yer almışlardır. (diyanet tefsirinden alıntı)

  bendeniz mukattaa harflerinden oluşan ayetlerin müteşabih ayetlerden olduğu ve okuduğumuz bu surenin 7.ayeti gereği ''ilimde yüksek payeye erişenlerin ona inandık; hepsi rabbimiz tarafındandır'' demenin bu ayetlere ilişkin ilk gözetilmesi gereken okuma disiplini olması gerektiği kanaatindeyim.
  akabinde eklemek isterim ki,kur'an ilk nesli için müteşabih olan ayetlerin sonraki nesiller için müteşabih olmaktan çıktığı gözetildiğinde ( misal ,gökyüzü nesnelerinin belli bir yörüngede yüzdüğü, herkesin parmak uçlarının farklı farklı oluşu gibi) ,bizim veya bizden sonraki nesillerin mukattaa harflerine ilişkin dört başı mamur ilmi bir tefekkürle bir neticeye bir gün varacaklarını ve nihayetinde, ihtimaldir ki,bu tür ayetlerinde muhkem ayetlere döneceğini düşünüyorum.

  diğer bir husus ise, kur'an'a talebe olanının hayret donanımı açmada bu ayetlerin yerinin büyük olduğunu,muhatabının çakralarını açmada özel bir yeri olduğunu ,ayrıca bu ayetlerin kur'an'da yer alması hasebiyle vahyin tek kelimesinin bile ''korunan kur'an'dan'' zayi edilmediğini apaçık ispat eden delillerden biri olduğunu düşünüyorum.
  huruf-ı mukatta harflerinin geçtiği ayetler sonrası gelen ayetlerin kur'an'a işaret ettiği nazar dikkate alındığında ise ,bu ayetlere tefekkür edenlerin bu hususu mutlak gözetmesi elzemdir. o itibarla en azından bu kesik harflere ilşkin ayetlerle ilgili mülahazalarda kur'an'a işaret etmeyen,kur'an'ı gündeme getirmeyen yorumlara -özellikle ebced hesapları gibi zanlara -bu yüzden ben her zaman mesafeli olacam ve iltifat etmeyeceğimi de özellikle söylemek isterim.

  doğrusunu sadece allah bilir.
  (tefekkur ederim 28/03/2016 21:58)

mürteci sözlük © 2009 |

Mürteci Sözlük hiçbir resmi veya gayri resmi kişi ve/veya kurumla bağlantılı olmayan, kullanıcılarının katılımıyla işleyen bağımsız bir platformdur. Mürteci Sözlük'te yer alan yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Sözlük öndenetim mekanizmasına sahip olmadığından, bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. Bu ortamda yol açabileceği hukuki mahzurlar başta olmak üzere olumsuz bir durumla karşılaştığınızı düşünüyorsanız lütfen iletişim bölümünden Mürteci Sözlük Ekibi ile bağlantıya geçiniz.