aldanma gönül devleti ikbale güvenme 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

      fakat şöyle benzer şeyler bulduk:

        . aldamak
        . aldananlar
        . aldanma gönül devleti ikbale güvenme
        . aldanma çocuksu mahsun yüzüne
        . aldanmak