ateizm  

başlık içinde ara

  >>

 1. teizm karşıtı felsefi öğretilerin genel adıdır.
  aslında ateizm, sistemleştirilmiş ve dizgesel bir halde sunulmuş bir sistem veya bir felsefi ekol değildir. ancak, pek çok felsefi doktrinin veya akımın üzerine kurulduğu bir inanç sistemidir.

  izlerini felsefe tarihinde sürersek, karşımıza yine her zaman olduğu gibi antik yunan çıkar. diyojen, felsefe tarihinde kafir olarak nitelenir.
  atom teorisinin kuramcısı demokritos, sofistlerden gorgias ve protagoras, sonra epikür.. bunlar bir nevi ateisttir.
  ortaçağın kilise hakimiyetinden kurtulan ve bunu kendileri için nimet ve aydınlanma sayan batılının rönesansından sonra da batı'da din dışı eğilimler artmış, ateist yönelim güçlenmiştir.
  machiavelli, ateizmi siyasete sokmaya çalışırken, ateist değil hristiyan oldukları halde descartes, hume, hatta kant gibi isimler de aklı dinden veya kiliseden bağımsız tutarak, sonraki ateistlere bilerek veya bilmeyerek yeterli ve kullanışlı bir zemin hazırlamışlardır.
  bilim denilen modern hurafenin de kuramsallaşması ve ideolojisinin yaygınlaşmasıyla pozitivist-rasyonalist-naturalist düşünceler ön plana çıkmış, zihinler din'den ve vahiy'den iyice soyutlanır olmuştur.
  darwin, marx, sartre gibi isimler sayesinde de ateizm altın çağını yaşamıştır.

  islam tarihinde ateizm, dehriyye ile temsil edilmiştir.
  islam'dan önceki dehriye anlayışı ile islam'dan sonraki dehyire fikriyatı da değişiklik gösterir.
  cahiliye dönemi dehriyeciliği, yaratılmayı inkar eden, zaman ve maddenin sonsuzluğuna inanırdı.
  islam'dan sonraki dehriyecilik ise, felsefi bir kalıp halinde ortaya çıkmış, zaman kavramını asıl kozmik belirleyici olarak kabul etmiştir.
  zaman'ı asıl yaratıcı olarak görürler ve evrendeki bütün oluş ve bozuluşları zaman'a havale ederler.
  (namutedilalbatros 22/08/2009 03:03)
 2. yaradanı reddeden bir görüş. tanrı tanımazlık. tamamen yaradanla iç içe geçmiş bir konu, her ne kadar yaradanı reddetmeyi öngörse de.
  (fukaraca 11/12/2009 15:20)
 3. kendisiyle çelişen bir inançsızlık inancı... kendisiyle çelişmektedir; zîra "olmayan bir şey inkar edilemez."
  (zerre 11/12/2009 16:07)
 4. taraf gazetesinin bölücülükten sonra insanlara empoze etmeye çalıştığı olaydır.
  (dr.selim 11/12/2009 23:32)
 5. kökleri yunanca'ya dayanan* * "tanrısız, tanrı'ya inançsız" anlamındaki kelime.
  (luppiye 23/01/2010 15:22 ~ 19/08/2010 19:17)
 6. allah indinden kitap almış dinlerin ortaklaşa mücadele etmesi gereken bir akım. nitekim ilah-i dinler birbirleriyle uğraşması yerine inançsızlık ve satanizm gibi sapık ve samani bir hayat şekli güden akımlarla mücadele etmesi gerekir.
  (ebu tarik el aziz 23/01/2010 21:55)
 7. güzel bir inanıştır
  (iblis 23/01/2010 21:57)
 8. kur an da bu tipler muhatap dahi alınmamıştır. ağaca taşa ota tapanlar muhatap alınıp doğrusu anlatılmıştır. fakat bu güruhtan hiç bahis edilmez. bu sebepten bizde önemsemeyelim. burda yokmuşlar gibi davranalım. kapımızı çalarlarsa evde yokuz diyelim....
  (zaloglurustem 23/01/2010 22:18)
 9. ateistler inançsız insanlar değillerdir. her ne kadar kendilerini agnostiklerle karıştırsalarda onlar agnostik değil, ateisttir ve bir inançları vardır.

  ateist "tanrının yokluğuna iman eden" kişidir. yokluğunu ispatlama adına mücadele eder. bir agnostik ise şüphecidir. tanrı konusu açıldığı vakit "fikrim yok, ilgi alanım dışında, varlığı ile yokluğu benim için müsavidir, var olsa bile benim gündemime girmedi" der.

  ateist, doğmalara savaş açmış bir doğmacıdır. bu sebeple de inançlıdır. inançsız olmaya inancı vardır. dolayısıyla kendi doğmasını kendisi üreten bir zihniyetin esiridir.

  (there are messages from god 27/01/2010 19:06)
 10. "yok" varsaydıkları bir şeyi neden bu kadar (yokluğunu) kanıtlamaya çalıştıklarına şaşırdığım insanların bağlı oldugu düşüncedir kendisi.
  (bkz: tanrı yanılgısı)
  (panturkist 27/01/2010 19:45)
 11. (bkz: ateist manifesto)
  (bi-karar 22/04/2010 10:26)
 12. radikal gazetesinde dün çıkan yazı; (tinyurl.com ek: link
  (gulizar 03/12/2010 12:00 ~ 12/06/2011 21:24)
 13. bizden çok Kuranı okuyan insanlardır hayal güçleri oldukça geniştir nereden bi ayet tutarımda çelişki süsü veririm diye okur okur durur.Genelde alaycı umursamaz tavırdadırlar gerçi ateist olmaları benimde umrumda değil adam dinime küfür ettikten sonra bırakın yansın kardeşimyaaa
  (attackers 03/12/2010 12:53)
 14. (bkz: ateist)

  ( #166181 )
  ( #178494 )
  ( #225697 )
  (sevimer 03/12/2010 13:04)
 15. tüm metafizik inançları reddeder bunu biliyoruz. komünizm'in de sınıfsız toplum oluşturma gayreti olduğunu biliyoruz. ama düştüğümüz büyük bir yanılgı var. her ateist, komünist değildir. bir ateiste de bu kesin komünisttir gözüyle bakılamaz.
  (elif 16/12/2010 16:38)
 16. "calling atheism a religion is like calling bald a hair color."

  "Ateizme din demek kelliğin bir saç rengi olduğunu iddia etmek gibi bir şeydir."

  [Don Hirschberg]
  (sevimer 26/12/2010 15:33 ~ 26/12/2010 15:35)
 17. çağın gençliğinin tereddüte düşmesini sebep olan -izm.
  (gayetciddiyim 26/12/2010 21:41)
 18. bu ateistlerdeki en inanılmaz mantık hatası,
  adamlar hep haşa Allah'ın adil olmadığını söylerler, onun için ateist olduklarını ifade ederler.. halbuki kabul etmediğin bir tanrı, yani olmadığını kabul ettiğin bir tanrı nasıl adaletsiz olabilir ki?

  evrim teorisi yarın denilse ki, kesinlikle yoktur, imkansızdır, canlılar evrilmemiştir..
  bunlar can simidi bulmuşçasına sarılırlar..

  ama herkesin de bildiği ve bilmesi gereken meşhur bir laf vardır..
  "tribülansa girmiş uçakta ateist bulunmaz.."
  (benbusozluguadametmeyegeldim 26/12/2010 21:52)
 19. bilmek ve gerçek bilgiyi sormak, sorgulamak arasında sıkışmışların çaresizliğini gösteren inançsızlık ve inkarcılık sistemi.dini eğitim eksikliğinden nereye sapacağını şaşırmışlara "özgürlüğün" ancak maneviyatsızlıktan geçeceğini dikte eden bağnazlık örneği.herşeyi bilime dayandıran ve hissettiklerinin de bilim tarafından açıklamasının yapıldığını iddia eden deli saçması.sorgulamaktan kasıt bilmeyi istemek , aslını kavramak değil yalnızca karşıdakinin bilgisini küçümseyecek noktalar yakalamak ve bunu maddi varlıkların düzeni ile açıklamayı yeterli bulmak. senin bilim dediğinin açıkladıkları da hala kavrayamadığı çözüm bulamadığı durumlar da bir sistemin parçasıysa o sistemin bir de yaratıcısı olmalı.basit insan yapımı varlıkların bile bir üretici , tasarlayıcısı olduğunu tasdikleyen bilimi kabul edenler bunun bir evveliyatının olduğunu da inkar edemez.bu çarka dişli olanlar bilmelidir ki her gerçek tecrübe edilerek veya gözle görerek öğrenilemez.
  (ismi mahfuz 26/12/2010 22:18)
 20. tanrıtanımazlıktır.
  (birgaripyolcu 26/12/2010 22:20)
 21. tanrı insanın nasıl yaşaması gerektiğini söyler. yani iyi güzel ve doğrunun ne olduğunu belirleyen tanrı'dır. ateist denilen zevat; iyi, güzel ve doğrunun akıl ve bilim verilerine göre tespit edileceğini söylerler. bu hali ile onlar aklı ve bilimi, yani nefisleri ilah edinmişlerdir. yani onların tanrıları akıl ve bilimsel yoldan verilerdir. bilimsel verilerde akılla tespit edilir. akıl ise her zaman öznel hareket eder. görmek istediğini görür. değerlendirmelerini ötekinin değil, kendi penceresinden ele alır.

  misal en objektif denilen mantık ilminde dahi bu fark görülebilir. mantıkta verilen örneklerde kullanılan isimler ilginçtir. bizler örnek vereceğimizde ali, veli, ahmet, mehmet gibi isimlere müracaat ederiz. oysa yunan felsefesi bunu aristo diye kullanır. ve islam felsefesinde zeyd halini alır.

  mantık gibi en objektif görünen hususta bile kendi pencersini kullanıp diğerini görmezden gelen bir akıl, nasıl olacakta bilimsel verileri kendi penceresinden aktarmayacak.

  bilimsel veri ve o veriyi icad eden akıl, iyi doğru ve güzeli belirlemekte esas alınıyor ise, akıl tanrılaşmış demektir. ve o kişilerin tanrısı akıldır. ki nesnel olmadığı için kur'an ona nefs demiştir. yani öznel olan, subjektif olan. nefsini/objesini/benini/aklını/egosunu ilah edinenler bunlardır.
  (zaloglurustem 26/12/2010 22:33)
 22. bilim gün be gün değişiyor iken, değişen gerçekler iken, bilime dayanıyor olmanın bana hep mantıksız geldiği sistem.. ha yok bilime dayanmayalım mı, haşa, bilimsel her veri marifetullaha ve İslam ilmine dahildir, ve esma ül hüsna dandır…
  yok kibir etmiyor ateistler aslında,

  "bizim inanmama gibi bir sorunumuz yok, gün olur gözümüz ile görürüz, bilimsel verilerini inceleriz, elbet biz de inanırız" derler, bir gerçeği inkar üzere değildir bu sistem, ama veriler ellerine ulaşmamıştır henüz,

  yani bekleyenlerdendirler aslında, yarın başka bir felsefeyi benimseyebilmeleri muhtemeldir,
  yeni bir bilimsel bulguya bakar bu iş…

  ama dinlerde bir gayb sistemi vardır ki, gayba inanmak da imana dahildir, bu ciheti gözle görmek, elle dokunmak mümkün değildir,
  burada takılıp ileriye gidemezler,

  oysa gayba dair meseleler dahi akıl ile mantık ile gayet iyi algılanabilir, açıklanabilir, kabul edilebilir,
  ben talibim anlatmaya, sesimi duyana,

  bir de şu vardır tabi, insan tevhid üzeredir, bunu inkar edecek ve aksini bana anlatabilecek bir insan dahi olamaz, kendileri de tevhidi asla inkar edemezler,
  tevhid ne bilmiyor ise, ki bilmez, inkar ediyor zan eder,

  e ne diyoruz ve biliyoruz her insan İslam fıtratı üzeredir, yani teslim olmak fıtratı üzeredir, bir ilaha teslimiyet fıtratındadır,

  ateizme dahil arkadaşlar ekseriyetle kendilerini, vasat ve altı olan kısmı ise bilgiyi, bulguyu, bilimi ilah edindiğinden,
  hatta doğayı, evrimi vs ilah edinenler, ilah makamına koyanlar, bilmese de bizim Rabbimize duruşumuz gibi duruşları bunlara sergileyenler,

  fıtratlarındaki teslimiyet ve iman güdülerini tatmin eder böylece ve mutlu mesut yaşarlar…

  yok zekidirler, anlatmayı bilir isen gayet de iyi anlarlar… tecrid etmek haddine değildir…

  Allah hiç bir kulu ile intisabını kesmez, kulluktan atmaz, her vesile ile huzuna celbeder...

  nefes aldığı müddetçe muhatabındır.


  (sevimer 26/12/2010 22:39 ~ 26/12/2010 22:39)
 23. kendini feminizm,ateizm, komünizm gibi terimlerle ifade edebilen bir arkadaşımın en sonunda kısmetsizim diye yakarışlarına neden olan inanmayış biçimi.*
  (dutyemisgeveze 26/12/2010 23:18 ~ 26/12/2010 23:19)
 24. bir inanış biçimi olarak agnostizmden daha tutarlı değildir. bilinemezciler en azından; "bilmiyorum kardeşim" diyor. "tanrı olabilir de olmayabilir de". zorlamanın fevkinde olsa da kendi içinde bir tutarlılık taşır. "dünyada adalet yok,demek ki tanrı adil değil, o halde tanrı yok" önermesini kullanan ateistlerin *iç çelişkisinin iler tutar bir tarafı bulunmuyor. kendi itikadınca (!) tanrı adil değil, diyorsan; adil olmayan bir tanrıya iman etmiş oluyorsun a güzel kardeşim.

  (bkz: tanrı yoksa her şey mübahtır)
  (kalender 26/12/2010 23:51 ~ 26/12/2010 23:58)
 25. dünyanın başındaki masonların** oluşturduğu yeni seküler düzenin başarılı bir parçasıdır. televizyonda internette, okuduğu kitaplarda, gazetelerde gördükleri bir çok şey yeni dünya düzeni dedikleri uyutmacanın bir ürünüdür. ta ki akıl kontrolü ile ister istemez başka fikirleri, kendi fikriymiş gibi benimseyene kadar.
  (kayra 02/06/2011 19:56)

>>


mürteci sözlük © 2009 |

Mürteci Sözlük hiçbir resmi veya gayri resmi kişi ve/veya kurumla bağlantılı olmayan, kullanıcılarının katılımıyla işleyen bağımsız bir platformdur. Mürteci Sözlük'te yer alan yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Sözlük öndenetim mekanizmasına sahip olmadığından, bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. Bu ortamda yol açabileceği hukuki mahzurlar başta olmak üzere olumsuz bir durumla karşılaştığınızı düşünüyorsanız lütfen iletişim bölümünden Mürteci Sözlük Ekibi ile bağlantıya geçiniz.