ayağına giymiş sadef nalini 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.