mürteci sözlük » ayn� zamanda mahlas�n� sa� frame de g�r�nce heycanlanm�� - her şey aslına rücû eder

ayn� zamanda mahlas�n� sa� frame de g�r�nce heycanlanm�� 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.