başını örten kızlar felsefe bilmelidir 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.