mürteci sözlük » ba��ma bir �ey gelmeyecekse bu adam� okuyorum arkada� - her şey aslına rücû eder

ba��ma bir �ey gelmeyecekse bu adam� okuyorum arkada� 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.