bilim insanı 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

      fakat şöyle benzer şeyler bulduk:

        . bilica
        . bilim
        . bilim adamlarının her söylediğini doğru kabul etmek
        . bilim adamlarının küçükken derslerinde başarısız olması
        . bilim adamı