mrteci szlk » buh�r� rikak 3. ayr�ca bk. tirmiz� z�hd 25; ibni m�ce z�hd 3 - her ey aslna rc eder

buh�r� rikak 3. ayr�ca bk. tirmiz� z�hd 25; ibni m�ce z�hd 3 


      aradk, lakin pek bir balk bulamadk.