mürteci sözlük » burjuva - her şey aslına rücû eder

burjuva  

başlık içinde ara
 1. orta ve üstü sınıfta yer alan tabakadır.varlıklı, lüks yaşamaya eğilimli, tabaka olmaktan memnun halleri vardır.
  (ismi mahfuz 06/10/2009 14:10)
 2. elde ettiği varlığı kendini kendinden gayrısında ayırt etmekte kullanan sosyal tabaka. acz üzere yaratıldığımızı unutmaya çalışan ve yaşadığı aşağılık kompleksini farklı olmakla gidermeye çalışan sınıf.
  (seytanizmekarsitekyurek 20/01/2010 22:05)
 3. fr. bourgeois. kavramın kökenine inildiğinde bourg'dan geldiği görülüyor. bourg kelimesinin karşılığı kasaba, belde, küçük kent. burjuva bu (burg)larda yaşayan, dükkânları mağazaları olan (ticaretle uğraşan) zanaatkâr ve esnaflara verilen isim. bunlar elit üst sınıf ile tebaâ arasında bir üçüncü sınıftır; müstakil orta sınıf. tebaâ gibi değil. bu sınıfa mensup kişiler üretim ve ticaret ile uğraştıklarından aristokratik bir yaşam tarzına malik olmasalar da ellerinde refah içinde yaşayacak kadar paraları vardı. bu sınıf yenilikçi, ilerleme yanlısı hâttâ devrimci bir sınıf olarak bilinir. elit üst sınıfın var olan düzeni koruma ve kollama arzusu bir tarafa zevk ü sefa içinde yaşarken hâliyle etliye sütlüye karışmaması ve "halk"ın zillet içinde ancak elden ağıza yaşam telakkisiyle sömürülmesi ile zamanın aydınları da, mütefekkirleri de burjuvadan çıkmış. çok sonra endüstri devrimiyle birlikte kapitalist, sömürgeci bir sınıf hâlini almıştır burjuva. yani tarihsel konumuna göre anlam kazanmaktadır bu sınıf.
  (natrium 17/06/2010 11:38 ~ 17/06/2010 11:39)
 4. dayanılmaz bir çekiciliği olduğu söylenir.
  (zair 17/06/2010 12:36)
 5. Özellikle sanayi devriminden sonra üretim araçlarına (fabrika gibi) sahip olarak zenginleşen sermaye kesimi. Kapitalist toplumda üst tabakayı oluşturan grup.
  (efil 19/02/2011 12:09)
 6. 1789'da soyluyu, 1989'da proleteri tasfiye etmiştir. dünya'ya hakim gibidir.
  (ccc 23/04/2011 18:01)
 7. (bkz: burjuvazi)
  (sohrap 25/08/2011 01:58)
 8. paranın kıymetinin tüm dünyada "geçer akçe" olmasıyla dünyayı gayyaya iten zümre. bu elemanlar amerikan kapitalizminin mucitleridir. bir dünya düşünün para en önemli şey değil. yani gavur olsa dahi şeref, şan paradan daha ehemmiyetli itimat edilebilecek insanlar var. düşünün para kazanmak için ticaret yapmak bile düşük birşey olarak görülüyor.

  en başlarda paraları ile itibar satın almaya çalıştılar. sonra bundan vazgeçtiler paraya tapınmaya başladılar. ardından dünyanın gelişi ile merkez wall street istikametine kaydı bunlar da daha fazla para elde etmek amacı ile yanıp tutuştular. o yangın dünyayı cehenneme çevirdi.
  (sacak alti 05/01/2018 10:18)

mürteci sözlük © 2009 |

Mürteci Sözlük hiçbir resmi veya gayri resmi kişi ve/veya kurumla bağlantılı olmayan, kullanıcılarının katılımıyla işleyen bağımsız bir platformdur. Mürteci Sözlük'te yer alan yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Sözlük öndenetim mekanizmasına sahip olmadığından, bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. Bu ortamda yol açabileceği hukuki mahzurlar başta olmak üzere olumsuz bir durumla karşılaştığınızı düşünüyorsanız lütfen iletişim bölümünden Mürteci Sözlük Ekibi ile bağlantıya geçiniz.