cinsiyet değiştirme 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

      fakat şöyle benzer şeyler bulduk:

        . cins
        . cins i latif
        . cins isim
        . cins kedi ölüsünü göstermez
        . cins tashihi